Yat Sigortası yatınızın hangi unsurlarını güvence altına alır?
Yatınızın makinelerini, adını taşıyan servis botlarını, gövdesini, yatınız ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı Institute Yacht Clauses kapsamında tek bir poliçe ile güvenceniz altına alabilirsiniz.

Teminatlar

Yat Sigortası teminatınız nerelerde geçerlidir?
Sigorta güvencesi, yatınızın poliçenizde belirtilmiş olduğunuz coğrafi alan içinde bulunması kaydıyla denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirildiğinde kesintisiz olarak devam eder.

Yatınız hangi risklere karşı sigortalıdır?
– Yangın, yıldırım, infilak
– Tüm deniz tehlike ve kazaları (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)
– Korsanlık
– Deprem, volkanik patlama
– Yatın veya servis botlarının çalınması
– Hava taşıtları ile temas
– Yatınızın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3.kişilerin mal ve can kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
– Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
– Enkaz kaldırma masrafları (tekne sigorta bedeliyle sınırlı)
– Kumanya, yakıt, ekipman, donanım ve makinelerin yatınıza alınırken, yatınız içindeki yerleri değiştirilirken ve yatınızdan indirilirken olaşabilecek kazalar teminat kapsamındadır.
– Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarınızın barataryası dahil)

Yat Poliçenizin ödeyeceği tazminatın miktarı nedir?
Yatınızın kendisinin uğrayacağı kayıp ve hasarlar için yatınızın sigorta bedeline kadar teminatınız vardır. Ayrıca, İsviçre Sigorta yatınızın sebep olduğu bir kaza sonucu 3.şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumluluklarınızı da aynı sigorta bedeline kadar güvence altına alıyor.