– Oto Kaza Sigortalarında : Poliçe aslı veya fotokopisi, poliçe prim makbuzu, trafik tesbit tutanağı, alkol raporu, ruhsat ve ehliyet fotokopisi,

– Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde : Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti,
hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu,
bu raporun mahalli Türk Konsolluğu’nca tasdiki

– Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar: Kasko sigortalarında: Beyan, hasarlı aracın fotoğrafı, yük irsaliyesi.

– Çalınma durumlarında: 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.

– Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında : Maddi Hasarlarda: Karşı aracın detayları, karşı aracın ruhsat fotokopisi, poliçe fotokopisi veya aslı,

– Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )

– Yaralanma durumunda : Taburcu edildiğine dair hastane raporu, tedavi masrafları

– Ölüm durumunda : Ölüm muayene otopsi raporu, aile nüfus kayıt örneği ( vukuatlı ), veraset ilamı, ölenin gelir durumu belgesi,

– Ferdi Kaza Sigortalarında : Kaza raporu, ölüm durumunda veraset ilamı, maluliyet halinde hastane raporu,

– Hırsızlık Sigortalarında: Poliçe aslı veya fotokopisi, poliçe prim makbuzu, sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı, 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor, hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf, hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez )

– Cam Kırılması Sigortalarında : Poliçe aslı veya fotokopisi, poliçe prim makbuzu, sigortalının beyanı, fotoğraf, kırılan camın detayları,

– İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında : Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları), işçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti, iş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı, savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,