Tekne / Yat İnşaat Sigortası yaptırın, teknenizi denize inmeden önce güvence altına alın! Institute Clauses for Builder’s Risks ile tekneler inşaat süresince teminat altına alınmaktadır. Bu kloz kapsamında teminat altına alınan başlıca riskler şunlardır:

-Kızağa konmadan önceki imalat sırasındaki riskler
-Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler
-Denize indirme riskleri
-Donatana teslim ve deneme seferi arasındaki riskler
-Deprem ve volkanik rizikolar ile savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.