Bu sigorta ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelere, aşağıda belirtilen rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır;

Teminatlar

– Denizde ve karada hırsızlık, yıldırım, yangın, deprem, infilak
– Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar
– Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları
– Kazanların patlaması, şaftların kırılması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi.
– Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara veya hava araçlarıyla temas veya bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
– Tekne Harp ve Grev Sigortası Teminatı
– Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar

Tekne Sigortaları ile Türk ya da Uluslararası sularda seyreden ve navlun kazancına yönelik olarak çalışan gemilerinizi ( tanker, kuru yük, dökme yük, konteyner gemileri v.b. ile römorkör, kurtarma gemileri v.b. hizmet tekneleri) denizde karşılaşacakları risklere karşı önlem alabilirsiniz.
Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz araçlarının veya bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını ve bunlarla ilgili masrafları kapsar.

Çatışma Sorumluluğu Teminatı

Genellikle P&I denilen sigorta sistemiyle elde edilen sorumluluklardan olan ve sigortalı geminin başka bir gemi ile çatışması sonucu karşı gemiye ya da üzerindeki yüke vereceği sorumlu olduğu kullanım kaybı ve hasarlar, Tekne & Makine poliçesi ile de belirli bir oranda (3/4) teminat altına alınabilmektedir.