Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat verdiğimiz sağlık sigortası özel sağlık sigortasıdır. Özel Sağlık sigortası, şirketlerin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, bu tedavilere bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları poliçede belirtilen teminatlar dahilinde karşılamaktadır. Genel olarak periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, sigorta başlangıcından önce ortaya çıkmış mevcut rahatsızlıklar birçok sigorta şirketleri tarafından harici tutulur. Özel Sağlık Sigortalarının iki ana teminatı bulunmaktadır.
Bunlar, “Yatarak Tedavi Teminatı” ve “Ayakta Tedavi Teminatıdır”.