Kıymet Nakliyat Sigortası, kıymetli maden,kıymetli evrak, nakit para ve benzer kıymetlerin olağan taşıma koşullarına uygun olarak taşınması sırasında meydana gelebilecek risklere karşı teminat sağlamaktadır.

Teminatlar

Kıymet Nakliyatı Sigortası ile gerçek ve tüzel kişilerin sahibi oldukları veya muhafaza ettikleri her türlü kıymetli evrak (hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para ve dövizin zırhlı araçlar ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınabilmektedir.